ברוכים הבאים

הננו שמחים להזמינם/ן להשתתף בוועידה השנתית ל- Market Access במערכת הבריאות.

הוועידה תתקיים ב- 21.2.23 במלון דייויד אינטרקונטיננטל בת"א

סל שירותי הבריאות הממלכתי, מתוקף חוק ביטוח בריאות ממלכתי, הינו הערוץ המרכזי באמצעותו תרופות וטכנולוגיות רפואיות חדשות הופכות זמינות לכלל ציבור החולים במימון ציבורי. הסל מתעדכן בכל שנה בגובה תקציב ייעודי אשר הממשלה מקצה למטרה זו. תקציב זה עומד בשנים האחרונות על 550 מיליון ₪ לשנה, ועליו מתחרות בכל שנה תרופות וטכנולוגיות רפואיות שעלותן מעל 3 מיליארד ₪.

משרד הבריאות וועדת הסל מעוניינים לעדכן את סל שירותי הבריאות בצורה שתמקסם את התועלת לציבור, ולפיכך פועלים על מנת לשפר את תהליך תיעדוף התרופות והטכנולוגיות הרפואיות המוגשות להכללה בסל ומחפשים אחר שיטות בעזרתן ניתן יהיה להגיע למקסימום תועלת לציבור במגבלת התקציב העומד לרשות ועדת הסל.

מנגד, החברות המגישות את מוצריהן לאישור רגולטורי ולהכללה בסל מעוניינות לבנות תיק נתונים משכנע, אשר יכלול מידע מפורט על התועלת הרפואית של התרופה או הטכנולוגיה, יציג עלות הגיונית למערכת הבריאות וישכנע את קובעי המדיניות כי רמת העלות ביחס לתועלת של התרופה, או הטכנולוגיה הרפואית, מניחה את הדעת ועשויה להשיג את המטרה של מיקסום התועלת לציבור. במידה וקובעי המדיניות וחברי ועדת הסל ישתכנעו בכך, הרי שהם יתעדפו את התרופה/טכנולוגיה בדירוג גבוה, וסיכוייה להיכלל בסל יהיו גבוהים.

במקביל, קיים במשרד הבריאות מסלול של הנגשת טכנולוגיות רפואיות חדשות שלא באמצעות מנגנון עדכון הסל, כגון באמצעות הוועדה לטכנולוגיות אשפוז. הנגשת טכנולוגיות רפואיות יכולה להיעשות גם על ידי הכללה בסלי קופות החולים, בביטוחים המשלימים ובביטוחים הפרטיים.

הכנס יעסוק בסוגיות הקשורות למימון ציבורי של תרופות וטכנולוגיות רפואיות, בתהליך עדכון הסל ובממשק הראוי בין תועלתה הקלינית לעלותה של טכנולוגיה רפואית חדשה

בברכה,

 

יו"ר ד"ר מורדי רבינוביץ' מייסד ומנכ"ל, מ.ר. סל לבריאות בע"מ

תכנית הוועידה

08:30 - 09:00

התכנסות ורישום

09:00 - 09:10

ברכות ודברי פתיחה

יו"ר הכנס: ד"ר מורדי רבינוביץ'

מנכ“ל מ.ר. סל לבריאות שירותי ייעוץ

09:10 - 10:40

מושב פתיחה

09:10 - 09:40

סוגיות ודילמות בתהליך עדכון סל שירותי הבריאות הממלכתי לשנת 2023

פרופ' דינה בן יהודה

יו"ר הוועדה הציבורית להרחבת סל שירותי הבריאות 2023; דיקן הפקולטה לרפואה, האוניברסיטה העברית בירושלים; מנהלת אגף המטולוגיה, הדסה

09:40 - 10:10

תיעדוף הגשות לסל על ידי האיגוד הישראלי לאונקולוגיה קלינית ורדיותרפיה - סקירת המלצות האיגוד לעדכון הסל לשנת 2023

פרופ' גיל בר סלע

יו"ר האיגוד הישראלי לאוקולוגיה קלינית ורדיותרפיה

10:10 - 10:40

25 שנות ניסיון בעדכון מובנה של סל הבריאות - מה רצוי לשמר ומה אפשר לשפר?

מגר' טל מורגנשטיין

מנהלת האגף להערכת טכנולוגיות בסל הבריאות, משרד הבריאות

10:40 - 11:10

הפסקת קפה וביקור בתערוכה

11:10 - 12:40

מושב בוקר

11:10 - 11:40

הסכמי גידור וחלוקת סיכון - סקירה ומשמעות

גב' אריאלה אדיג'ס תורן

ראש אגף מערכת הבריאות הפרטית, משרד הבריאות

11:40 - 12:10

תקדים הטלת קנס בגובה 8 מיליון ₪ על ידי רשות התחרות על יבואן תרופות בגין גביית מחיר מופרז – משמעויות משפטיות וההשלכות על שוק התרופות הישראלי

עו"ד איריס אכמון

מומחית לדיני תחרות, שותפה במשרד עו"ד הרצוג, פוקס נאמן

12:10 - 12:40

תפקידם ותרומתם של נציגי קופות החולים בוועדת הסל ובוועדת המשנה לסל

ד"ר שי מושל

מנהל הערכת טכנולוגיות רפואיות, חטיבת הרפואה, קופת חולים מאוחדת

12:40 - 13:00

הפסקת קפה וביקור בתערוכה

13:00 - 14:30

מושב צהריים

13:00 - 13:30

עקרונות שימוש מושכל בתרופות וטכנולוגיות רפואיות במכבי, פעילות מרכז אישורי תרופות וועדות חריגים.

ד"ר צחי קציר

מנהל מערך שימוש מושכל במשאבים, מכבי שירותי בריאות

13:00 - 13:30

מנגנון קבלת החלטות בוועדת הסל בהשוואה למערכות ציבוריות אחרות בישראל (במערכת הבריאות ומחוצה לה)

מר אורן גבע

Market Access Director במדיסון פארמה, לשעבר רכז מקרו כלכלה ושכר באגף התקציבים משרד האוצר

13:30 - 14:00

היבטי בריאות הציבור בדיוני ועדת הסל 2023 וכיצד הם משתקפים בהחלטות הוועדה

פרופ' נדב דוידוביץ'

מנהל בית הספר לבריאות הציבור אוניברסיטת בן-גוריון וראש תחום מדיניות בריאות מרכז טאוב, חבר ועדת הסל לשנת 2023

14:30 - 15:00

ארוחת צהריים

הרשמה לוועידה

דמי הרשמה לנציגי חברות

הרשמה עד ה-31.12.2022
700 ₪+ מע"מ
הרשמה מה-1.1.2023 עד ה-31.1.2023
750 ₪+ מע"מ
הרשמה מה-1.2.2023 עד ה-17.2.2023
800 ₪+ מע"מ
הרשמה מה-18.2.2023 ועד יום הכנס כולל
850 ₪+ מע"מ

דמי ההרשמה כוללים :

  • כניסה לכל הרצאות הוועידה ומעבר בכל הכנסים השונים
  • ביקור בתערוכה
  • תוכנית הכנס ופריטים מודפסים אחרים (לא כולל מצגות מרצים)  
  • הפסקות קפה  ארוחת צהריים

שיטת התשלום :

תשלום דמי רישום (בשקלים) יכול להתבצע כדלקמן :

בכרטיס אשראי  ויזה, מסטרקארד או אמריקן אקספרס

רישום יהיה תקף רק עם קבלת התשלום המלא על ידי מחלקת הרישום על פי המועד הסופי המצוין .

חשבונית מס תשלח לאחר אישור התשלום במייל .

רישום מדיניות ביטולים
כל הביטולים חייבים להיעשות בכתב ולהישלח בפקס או בדוא"ל למחלקת רישום .

עד 7 ימים לפני הכנס  – ללא דמי ביטול
פחות מ -7 ימים לפני הכנס- דמי ביטול בגובה דמי ההרשמה

***המחירים כוללים מע"מ

מחלקת רישום: 03-7650504
פקס :   03-6493667